27 d’abril del 2012

La situació de les llars d'infants a Barcelona

En perill les Llars d'infants de la GENERALITAT DE CATALUNYA a BCN

Des del mes de gener d'aquests any s'estan duent a terme un seguit de canvis en la gestió i els pressupostos de les Llar d'Infants de Barcelona que son motiu de preocupació, ja que al nostre entendre posen en perill no només el model d'escola si no directament la seva viabilitat.

A Barcelona hi ha 5 Llars d'Infants, que depenen del Consorci d'Educació de Barcelona però pertanyen a la Generalitat, que les gestiona. Tot i estar sota el paraigua del Consorci, han mantingut sempre algunes diferencies respecte a les Escoles Bressol (de l'Ajuntament) com per exemple les quotes o el sistema de beques.

Algunes d'aquestes escoles estan situades en barris de classe treballadora, barris on es concentren famílies amb dificultats econòmiques i on les conseqüències de l'actual situació econòmica, estan resultant especialment dures.

Des del gener les escoles estan obligades a autofinançar-se. D'una banda, això ha suposat que la Generalitat ha deixat de fer l'aportació directa que feia a les escoles. De l'altra, les escoles han de funcionar només amb els diners de les quotes, que cobren directament a les famílies, sense cap intermediació de la Generalitat i fent per tant, la gestió de cobraments i d'impagaments. Aquí cal afegir que la Generalitat no aporta a l'escola la part corresponent a les quotes dels infants becats (per la pròpia Generalitat). Estem parlant de quantitats importants ja que en aquestes escoles hi ha moltes famílies amb beca. Per exemple a la Llar d'Infants l'Airet (Trinitat nova) hi ha més de 60 infants becats. L'escola ha de fer front amb aquests ingressos a totes les despeses corrents (aigua, llum, menjar, material, neteja, manteniment, etc.). Aquestes superen els 90.000 €/anuals.

Ens preocupa pensar com podrà tirar endavant l'escola, en aquestes condicions. Ens consta que des de la direcció de l'escola s'ha reclamat que s'aportin els diners corresponents a les beques, però no els ho han concedit. Des del Consorci d’Educació proposen a les escoles que busquin altres fonts de finançament, com llogar espais o demanar un crèdit! Ambdues opcions són òbviament inviables i sense sentit.

De cara al proper curs els canvis que ja estan confirmats són els següents:

  • Augment de nombre d'infants per aula: 0-1 anys 8 infants (actualment 6), 1-2 anys 13 infants (actualment 10) i 2-3 anys 20 infants (actualment 18). Això significarà, per exemple, que a l'estona del migdia hi haurà 1 monitora amb 40 nens/es de 2-3 anys (a principi de curs alguns ni tant sols han complert els 2 anys). Aquesta ratio no es dona ni a Primària, amb nens i nenes de 6 anys.

  • Augment de preus. El total mensual (escolaritat + menjador) passa a ser de 220€/mes, actualment és de 170€/mes. Això vol dir un augment del 30%. I s'afegeix al darrer punt:
  • Es retiren totes les beques, de la part de la quota d'escolaritat (98€/m). Actualment en funció de les rendes familiar i altres motius (per exemple les famílies nombroses) es podia optar a beques que podien arribar al 100% de l'import. Durant el curs 2011-2012 a la Llar d’Infants l’Airet el 43% dels infants estaven becats.
  • De la part de la quota de menjador (122€/m) es mantenen només les beques per rendes baixes. Es retira per exemple la beca del 50% per família nombrosa.
Aquests canvis en un barri com la Trinitat Nova portaran segurament al tancament de la Llar d'Infants ja que les famílies no podran pagar aquestes quotes. I tancar escoles és un pas que va molt més enllà d'un simple ajustament. Però a més, fer-ho en barris com aquest, significarà una degradació important de la vida dels infants i les famílies.

Estem molt molestos per la forma com s'estan fent les coses. No hi ha transparència, ni amb nosaltres ni amb la direcció del centre. Les decisions es prenen unilateralment a ultima hora, per evitar qualsevol possibilitat de negociació.

La Llar d'Infants es un espai de convivència, un espai educatiu on es treballen valors com el respecte i l'amistat, un projecte que reforça els vincles, els hàbits i la cohesió social. Creiem en aquests projecte i per això hi portem als nostres fills i filles, i per això ens preocupem davant possibles canvis que n'empitjorin la qualitat. I la Llar d'Infants és també una eina per la conciliació de la vida laboral i familiar. Si tanquem les llars d'infants deixem a les famílies sense cap suport per afrontar la criança dels més petits. Així no es fa anar un país endavant.

Barcelona, abril 2012


AMPA llar d'Infants L'Airet