14 d’abril del 2011

Feliç dia de la RepúblicaLa República a la Plaça de Llucmajor i just al costat dels Jardinets de la República. A Barcelona, districte de Nou Barris, on visc. Penso que és representativa de la lluita pel treball i els drets civils de moltes persones dels barris del meu Districte. Jo sóc partidari de mantenir-la aquí i no tornar-la a la Diagonal, al capdavall l'obelisc no té massa virtut estètica i queda allunyat de la vista.

12 d’abril del 2011

Economia Social i Tercer Sector

He llegit diversos documents darrerament que parlaven del tercer sector d'una manera crítica. És un cas interessant de com critiquem una estratègia que no ens convenç, sense defensar l'estratègia que ens reforça, en aquest cas, l'economia social.

Tercer Sector i Economia Social són termes que poden ser sinònims per a molts, però jo crec que val la pena fer l'exercici de posicionament, encara que sigui per saber on som.

No és una anàlisi objectiva  ni científica, això és un blog, al capdavall.


TERCER SECTOR
ECONOMIA SOCIAL
·          S’emmarca dins de la realitat econòmica: sector. Els altres dos són el públic i el privat.
·          Reivindica esdevenir un actor pel seu pes econòmic i volum numèric
·          Aposta per formar part de la realitat existent sense necessitat evident de canviar-la
·          Confon sovint voluntariat i professionalització
·          S’utilitza sovint per justificar la idea de crisi de l’estat del benestar, proposant-lo com a gestor dels serveis socials, o educatius
·          Focalitza la seva importància en la gestió de serveis i no en el progrés social.
·          Admet intrínsecament la caritat, com a eina de treball. Fer serveis per a què?
·          No dona valor a la implicació en la presa de decisions
·          S’emmarca dins de la realitat econòmica a canviar: té un objectiu social
·          El concepte ètic de la organització és fonamental
·          L’articulació democràtica forma part intrínseca de l’objectiu de l’organització
·          Determina clarament el paper de la propietat col·lectiva com a eix vertebrador de les organitzacions
·          Es posiciona en un marc de reivindicació i propostes de progrés
·          No necessàriament pretén substituir l’estat en la gestió de serveis socials
·          Acosta el treball al lideratge