14 de febrer del 2012

Catalunya LLiurepensadoraAhir, es va celebrar l'Assemblea General del Moviment Laic i Progressista. Gairebé dues-centes persones van omplir la sala d'actes de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, per veure com el moviment ha anat creixent fins a agrupar més de 17.000 persones, 180 associacions, cooperatives i fundacions, treballant des de l'educació popular, l'estudi i la gestió de serveis.

Un moment destacat de l'acte va ser la crida a la Catalunya Lliurepensadora, un procés de dos anys que just ara comença, una convocatòria oberta a totes aquelles persones que se senten compromeses amb una societat lliure, justa i solidària. Un espai de diàleg de sectors filosòfics, científics i associatius, per a repensar les bases de col·laboració i progrés social entre ciutadans i organitzacions.

El segon moment destacat va ser el comiat d'en Joffre Villanueva, Secretari General del MLP durant nou anys. I el meu homenatge, l'expresso en tres paraules que per a mi, signifiquen el seu mandat: diàleg, perseverància i lucidesa.